Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Logopedia
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 650
CENA 5 100 zł
ADRESACI

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu logopedy we wszystkich typach placówek oświatowych (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), medycznych oraz w prywatnych gabinetach logopedycznych. Kandydatów o nienagannej wymowie, dobrym słuchu i głosie.

ZAKRES

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych.

PROGRAM

4 semestry, 650 godzin (470 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • Medyczne podstawy logopedii
  • Psychopatologia i psychiatria w logopedii
  • Diagnostyka logopedyczna
  • Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej

 

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do diagnozowania zaburzeń komunikacji oraz przeprowadzenia terapii zaburzeń mowy i języka u osób w każdym wieku, a także do zakładania i prowadzenia autonomicznych gabinetów logopedycznych. Absolwenci nabywają kwalifikację do pracy terapeutycznej (logopedycznej oraz w zakresie terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce) z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach placówek oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

DODATKOWE INFORMACJE

Czas trwania studiów: 4 semestry

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.