Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Formularz zgłoszeniowy na kurs

Studia podyplomowe: Logopedia

1. Dane personalne

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz swoje imię

Jeżeli posiadasz drugie imię wpisz je w tym polu lub pozostaw to pole puste

Wpisz datę urodzenia w formacie: RRRR-MM-DD, np. 1976-05-12. Możesz też wybrać odpowiednią datę korzystając z wyświetlonego kalendarza, wybierając najpierw rok, potem mieisąc, a na końcu dzień swoich urodzin

Wpisz nazwę miejscowości, w której się urodziłeś

Podaj swój adres wraz z numerem domu/lokalu, ulicą/osiedlem, kodem pocztowym i pocztą, np. Warszawa ul. Wolności 17, 00-999 Warszawa

Wpisz swój adres e-mail, który posłuży nam do dalszego kontaktu z Tobą

Podaj numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą skontaktować

2. Wykształcenie

Wpisz nazwę uczelni, którą ukończyłeś. Jeżli jest ich więcej niż jedna, rozdziel je znakiem ukośnika: '/'

Podaj nazwę specjalizacji, z którą ukończyłeś uczelnię. Jeżeli jest ich więcej niż jedna, rozdziel je znakiem ukośnika: '/'

3. Sytuacja zawodowa

Wpisz nazwę placówki, w której obecnie pracujesz

Podaj nazwę stanowiska, na którym obecnie pracujesz

Wpisz nazwę przedmiotu, którego nauczasz

Podaj stopień swojego awansu zawodowego, np. nauczyciel mianowany

Wpisz swój staż pracy w oświacie, np. 10 lat

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby realizacji procesu rekrutacji i realizacji kursu oraz wykonywania zadań określonych prawem realizowanych przez BNCDN, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883).
Chcę otrzymywać informacje o nowych ofertach na adres e-mail podany podczas rejestracji
Rezygnuj