Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Terapia pedagogiczna z rewalidacją
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 634
CENA
ADRESACI

Absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, chcący uzyskać kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych i klas terapeutycznych.

PROGRAM

454 godzin + 180 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • diagnostyka i diagnoza psychopedagogiczna ucznia jako podstawa indywidualizacji nauczania i terapii pedagogicznej
  • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania
  • metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
  • metodyka pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami rozwoju społecznego i emocjonalnego 
KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych powinien zostać przygotowany do pracy z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z deficytami fragmentarycznymi, dysleksją rozwojową lub szczególnymi potrzebami edukacyjnymi innego typu.

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać wyposażony  w wiedzę i umiejętności:

  • psychologiczno- pedagogiczne związane z diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów
  • dydaktyczne, pozwalające na organizację i prowadzenie procesu terapii pedagogicznej
  • profilaktyczne, budujące kompetencje do pracy zapobiegające negatywnym konsekwencjom zakłóceń w procesie uczenia się, opieki i wychowania, które spójnie tworzą kompetencje zawodowe pedagoga-terapeuty.
DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

ZAŁĄCZNIK/PLIK Kwestionariusz (pobierz)

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.