Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Wczesne nauczanie języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 439
CENA
ADRESACI

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie powinien zostać przygotowany do prowadzenia odrębnych zajęć edukacyjnych w przedszkolu oraz edukacji wczesnoszkolnej; także w zakresie działalności pozalekcyjnej (np. koła zainteresowań). Ponadto absolwent w ramach kształcenia zintegrowanego może włączyć elementy języka angielskiego do zajęć opartych na różnorodnych dziedzinach wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele uzyskują kompetencje pedagogiczno-metodyczne, oparte na wykorzystaniu wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w odniesieniu do nauczania-uczenia się języka angielskiego (zasady, cele, treści, metody - w tym metoda zabawy, formy środki dydaktyczne, planowanie pracy pedagogicznej oceniania postępów edukacyjnych dziecka/ucznia, rozwój zawodowy nauczyciela).

PROGRAM

349 godzin + 90 godzin praktyk

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • metodyka nauczania języka angielskiego
  • psychologiczno-pedagogiczne aspekty edukacji lingwistycznej dzieci
  • dziecięca literatura anglojęzyczna
  • podstawy fonetyki
  • współczesne tendencje w edukacji
  • gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
KWALIFIKACJE

Celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, w stopniu umożliwiającym możliwości poznawcze dzieci/uczniów.

DODATKOWE INFORMACJE

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.